Ansiktet

Skrivet av 
Svenska
Ansikte
Panna
Näsa
Kind
Mun
Haka
Ögon
Öron
Ögonbryn
Läppar
Portugisiska
Rosto
Testa
Nariz
Bochecha
Boca
Queixo
Olhos
Orelhas
Sobrancelhas
Lábios
Uttal
Håstå
Tästa
Narriz
Båtjetja
Båca
Käitjå
Åljås
Åreljas
Såbranseljas
Labiås