Skriv ut denna sida

Räkna till tio

Skrivet av 
Svenska
Ett
Två
Tre
Fyra
Fem
Sex
Sju
Åtta
Nio
Tio
Portugisiska
Um
Dois
Três
Quatro
Cinco
Seis
Sete
Oito
Nove
Dez
Uttal
Ong
Dåjs
Träjs
Koatrå
Singkå
Säjs
Sätchi
Åjtå
Nåvi
Däjs