Brasiliansk ekonomi för nybörjare

Skrivet av 

Den brasilianska ekonomin har växt så det knakar och är idag ett attraktivt land för utländska investeringar. Framtiden ser ljus ut.

Brasilien är en tillväxtekonomi och får en allt större hemmamarknad. Från att ha varit slutet och fört en protektionistisk politik för att skydda den inhemska produktionen öppnade man portarna för omvärlden att exportera till landet 1990. Det innebär att landet är en av de största mottagarna i världen av utländska direktinvesteringar. Ekonomin har stabiliserats, inflationen är under kontroll, liksom det politiska systemet. Man har hittat stora oljefyndigheter utanför kusten, vilket kommer göra Brasilien till en ännu större oljeproducent. Många av fyndigheterna ligger dock på djupt vatten under ett saltlager. Braslien sitter också på en av världens största mineralreserver. Man bygger ut vattenkraften och även kärnkraften, även om den fortfarande är en liten del av energiförsörjningen.

São Paulo har länge huserat många svenska företag och är den  ekonomiskt sett viktigaste staden i Brasilien som står för halva Sydamerikas BNP. Idag finns det enligt Exportrådet 200 svenska företag som omsätter 50 miljarder kronor i staden. Det gör staden till en av Sveriges största industristäder. Delstaten São Paulo (vars huvudstad är staden São Paulo) med 42 miljoner invånare står ensam för en tredjedel av Brasiliens BNP.

Landet är uppdelat i fem regioner. Brasiliens ekonomi koncentrerad till den Sydöstra regionen som förutom São Paulo består av delstaterna Rio de Janeiro, Minas Gerais och Espírito Santo. Det är här pengarna, en stor del av den mest kvalificerade arbetskraften finns och de stora investeringarna görs i bland annat fordonsindustri och annan tillverkning. Hela 56 procent av BNP kommer från regionen och även den södra regionen är stark i förhållande till sin mindre folkmängd med runt 17 procent av BNP och 15 procent av befolkningen. I de övriga tre regionerna är jordbruk, gruvdrift viktiga näringar, men även pappers- och massaindustri och turism. Dessa står för 80 procent av landets yta, men bara drygt en fjärdedel av BNP.

Oljebolaget Petrobrás är landets största bolag och ett av de största i världen. Staten är majoritetsägare. Nummer två i Brasilien är banken Itaú och nummer fyra världens största järnmalmsproducent, Vale följt av bryggeriet Ambev.

Infrastrukturen är en stor akilleshäl för den växande ekonomin. Flygplatserna är underdimensionerade och man saknar i stort sett järnväg. Landet är dessutom enormt med mycket långa avstånd mellan landsändarna. De stora idrottsevenemangen i VM i fotboll 2014 och OS 2016 kommer att föra med sig en hel del infrastruktursatsningar, men långt i från tillräckliga för att lösa alla flaskhalsar. Dessa två evenemang beräknas komma att omsätta 23,5 miljarder USD direkt och indirekt. Även IT-infrastrukturen behöver byggas ut för att landet ska kunna öka sin konkurrenskraft och locka till sig direktinvesteringar.

Den offentliga utbildningen är överlag undermålig vilket gör att stora grupper som inte har möjlighet till privatutbildning saknar de kunskaper som krävs för att driva landet framåt. På sikt kan detta bli ett allt större problem när kvalificerad arbetskraft saknas. Ett annat problem för fortsatt tillväxt är ett krångligt och ineffektivt skattesystem.

Mer i denna kategori: Handelsutbyte »