Krångligt för utländsk arbetskraft

Skrivet av 

Reglerna i Brasilien är bland de krångligste i världen för utlänningar som vill komma och arbeta i landet, vilket regeringen vill göra något åt för att stärka landets konkurrenskraft med förebilder som Australien och Kanada. Det kan minst sagt behövas då processen idag kan te sig löjligt byråkratisk.

Blandade passDen invandrade delen av befolkningen i Brasilien är mycket låg, ynka 0,3 procent. Enbart 593.000 utlänningar bodde i landet enligt senaste folkräkningen 2010 vilket är en minskning från räkningen tio år tidigare tros att befolkningen i stort ökat. Dessutom är 43 procent av invandrarna över 60 år. Som en jämförelse är 15 procent av USA:s befolkning av utländs härkomst och även jämfört med andra latinamerikanska länder ligger Brasilien en bra bit efter. Även 0,3 procent av den arbetande befolkningen i Brasilien är invandrare.

Idag måste en utlänning redan ha ett arbete för att kunna söka arbetstillstånd och kan således inte komma till landet för att leta efter sysselsättning. Dessutom får man bara tillståndet för den stat och den tjänst man söker för. Förflyttas man eller befordras krävs det att man gör om processen. Skulle man dessutom byta arbetsgivare är utlänningar tvungna att lämna landet medan den nya processen pågår.

Förutom de praktiska svårigheterna är den byråkratiska processen krångligare än i andra länder. Att få visumet godkänt tar i genomsnitt 52 dagar och kräver hela 19 dokument från den sökande. Mexiko och Kanada kräver 8.

arbetsvisum brasilienDet leder inte oväntat till att brasilianska företag undviker helt att leta efter arbetskraft om inte kompetensbristen på hemmaplan är akut. Det i sin tur urholkar det brasilianska näringslivets konkurrenskraft på sikt. Ricardo Paes de Barros på regeringens kansli för strategiska frågor säger i en intervju till Folha de São Paulo att målet på sikt är att 3 procent av befolkningen ska vara invandrad, men erkänner att det kommer att ta minst 20 år. Framför allt vill man se regeländringar för invandrare med en akademisk examen och med ett rent brottsregister.

Bristen på kvalificerad arbetskraft är störst i storstäderna i nordost och i Brasília där det saknas bland annat geologer, arkitekter, designers och ingenjörer för infrastruktursatsningar. I São Paulo och Rio saknar man snarare mindre kvalificerad arbetskraft.