Mobilnummer bli längre

Skrivet av 

Brasilianska mobiltelefonnummer kommer att få en nionde siffra. Idag finns fler mobiler än invånare i landet och behovet av fler nummer ökar.

När antalet mobilnummer växer behövs en extra siffra och inom överskådlig tid kommer siffran "9" inleda alla mobilnummer i Brasilien följt av åtta siffror. Den nionde siffran kommer att implementeras stegvis för att vara helt införd innna slutet av 2016.

São Paulouummer med prefixet 11 kommer att börja byta nummer nästa år, följt av övriga delstaten och sedan kommer Rio året därpå. Övriga delstater följer enligt ett schema fram till den 31 december 2016 då det hela ska vara genomfört.