"Brasilien ska bli medelklassens land"

Skrivet av 

-Brasilien ska bli medelklassens land, lovar president Dilma som är på besök i Paris.

Det är medelklassen som står i centrum för den brasilianska regeringen och det är i den sociala klassen allt fler brassar ska tillhöra. Bland annat ska man stimulera tillväxten på allt från kort till lång sikt genom att bygga bort flaskhalsar i infrastrukturen. Ekonomin ska även ge utrymme att satsa på inovation, teknologi och vetenskap. För detta krävs en minskad byråkrati och lägre räntor menar Dilma. Inflationen är under kontroll i dagsläget.

En viktig del är att fördela landets inkomster på ett riktigt sätt. Brasilien lockade till sig 66 miljarder USD i utländska investeringar och nästan 64 miljarder bara under de första tre kvartalen 2012.