Helikoptertrafiken i São Paulo är så intensiv att helikoptrarna nu lyfter till nya höjder.

Projekt för att förbättra infrastrukturen inför fotbolls-VM är mycket allvarligt försenade i fyra städer. De har status "röd" vilket innebär att risken är stor att de inte kommer att bli klara i tid till turneringen startar 2014.

Ett problem för den Brasilianska ekonomins fortsatt positiva tillväxt och landets attraktionskraft för utländska direktinvesteringar är brister i infrastrukturen.